Is een serre leefruimte? Manieren van berekening

De belangrijkste feiten in het kort
  • Niet in alle gevallen telt de serre voor 100% mee voor de woonoppervlakte.
  • Er zijn twee totaal verschillende berekeningsmethoden, waarvan de gunstigste voor huurders en kopers de Wohnflächenverordnung is.
  • De berekeningsmethode die je kiest bepaalt dus voor een groot deel de prijs en de huurprijs van een eigendom.

Iedereen houdt van hem, de weinigen hebben hem en allen zouden hem willen, de wintertuin. Ook winterpaviljoen heet het. Voor sommigen is het de huiskamer in het groen en voor anderen een plek om te ontspannen en een overwinteringsplaats voor de planten. Wie bouwvergunning voor de serre heeft, wil natuurlijk graag weten of die deel uitmaakt van de woonruimte. Een huurder wil ook graag weten of de gehuurde serre woonruimte is of niet. Tenslotte hangt ook de hoogte van zijn huur ervan af.

Wanneer is de serre een leefruimte?

Ten laatste wanneer een huis met een serre verhuurd gaat worden, is een berekening van de vloeroppervlakte nodig om de huurprijs te kunnen bepalen. De serre wordt echter niet altijd als 100% van de woonruimte gerekend, d.w.z. met het volledige aantal vierkante meters.

Wintergarten Wohnflaeche

Basis voor de koop of de huur van een huis is bovendien altijd de grootte van het vloeroppervlak, dit bepaalt aanzienlijk de prijs mee. Belangrijker is het om te weten of het als effectieve ruimte of woonruimte gecrediteerd wordt of niet. Hetzelfde probleem doet zich voor als een huisbaas de waarde van zijn eigendom wil verhogen en er een serre aan toevoegt. Dan moet hij weten of hij de huur mag verhogen. Maar dit is alleen mogelijk als de serre deel uitmaakt van de woonruimte. Of de serre verwarmd wordt en hoe hij geventileerd wordt spelen een grote rol bij de berekening.

In het algemeen telt elke serre als woonruimte, want het is bruikbare ruimte. Er wordt echter onderscheid gemaakt tussen een serre die verwarmd wordt en een die koud blijft, ook in de winter. Als de serre niet verwarmd wordt, is het mogelijk dat slechts de helft ervan meetelt voor de woonruimte. Dit hangt af van de berekeningswijze.

Omdat een serre meestal bewoond en dus verwarmd wordt, maakt hij ook deel uit van de woonruimte. Een andere belangrijke factor is de isolatie van de serre. Als er bijvoorbeeld alleen bescherming tegen de wind is, is het mogelijk dat slechts een kwart ervan meetelt voor de woonruimte. Als de serre volledig geïsoleerd is, telt hij ook voor 100% mee voor de woonruimte.

De mogelijkheden van de berekening

Om de woonruimte te berekenen zijn er twee verschillende mogelijkheden. Enerzijds is dat de woonruimte-regeling en anderzijds de DIN norm 277. Deze twee mogelijkheden hebben ook invloed op de huurprijs en de koopprijs.

De woonruimteverordening

De woonruimteverordening geldt in het algemeen voor alle huizen en appartementen. Een uitzondering bestaat als de huisbaas in de koop- of huurovereenkomst anders heeft bepaald. Als je niet precies weet hoe je de woonruimte moet berekenen, moet je een deskundige raadplegen. Dit is vooral aan te raden als je een huis koopt met een serre.

De woonruimteverordening bepaalt dat een kamer die geen bruikbare ruimte is ook niet meetelt voor de huur- of koopprijs.

Dit betekent dat de werkelijke woonruimte verschilt van de vloeroppervlakte van het huis of appartement. Het verschil kan enorm zijn.

Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de helft van het vloeroppervlak:

  • alle ruimten die zich onder dakhellingen bevinden (niet altijd bruikbaar als vloeroppervlak)
  • alle wintertuinen die niet verwarmd kunnen worden
  • alle zwembaden.

Volledig verwarmde serres tellen echter voor 100% mee voor de woonoppervlakte.

De DIN norm 277

Berekent men de woonruimte echter volgens de DIN norm 277, dan is de woonruimte van het huis of de flat volkomen identiek met de vloeroppervlakte. De meeste huurders en kopers van een woning zullen hier niet blij mee zijn, omdat ze door de grotere woonruimte een hogere huur of prijs moeten betalen. Het is dus mogelijk, dat de woonruimte-regeling het goedkopere alternatief is. Als men de DIN norm volgt, telt ook een onverwarmde wintertuin volledig mee voor het vloeroppervlak. Dit geldt ook voor het balkon of terras.

Voor de vrij gefinancierde woningbouw kan men de DIN norm 277 gebruiken. Als de bouw van een eigendom door de overheid gefinancierd wordt, mag de woonruimte alleen berekend worden op basis van de woonruimteverordening.

Structurele verschillen

Bij de berekening van de woonruimte is het belangrijk onderscheid te maken tussen

  • niet volwaardige woonruimte
  • volwaardige leefruimte.

Naargelang de bouwwijze van de wintertuin kan het ook voorkomen dat hij tot beide categorieën telt. Dit beïnvloedt op zijn beurt de berekening van de woonruimte volgens de woonruimteverordening. Daarom is het belangrijk als volgt te differentiëren:

  1. Onverwarmde serres: dit zijn serres die met lichtgewicht bouwmethoden gebouwd zijn. Deze bouwwijze voldoet niet aan de structurele eisen die aan een woonruimte gesteld worden. Daarom mogen ze niet als volwaardige woonruimte beschouwd worden.
  2. Verwarmde serre: serres die verwarmd kunnen worden, worden op een andere manier gebouwd. Ze hebben isolatie, zonwering en ventilatie. Het is dus een uitbreiding van de woonruimte, die voor 100% wordt meegerekend en in de prijs is inbegrepen.

Experts voor de leefruimte

De meest bekwame deskundige om de woonoppervlakte te berekenen is een taxateur. Hij kent de regels voor de berekening heel goed en weet welk gebied welke weging heeft. Wie twijfelt moet hem raadplegen.

Voor een eigendom dat een taxateur berekent, heeft hij ongeveer twee uur nodig. Dit hangt af van de grootte van het huis en de flat. De kosten bedragen ongeveer 150 tot 250 euro. Ze kunnen echter de moeite waard zijn als je bespaart op de aanschafprijs. Het verschil, dat door hem bepaald wordt, is ook geldig voor de rechter, als het tot een juridisch geschil komt.

Voor een huurder is het raadzaam de Mieterschutzbund te raadplegen. Dit geeft ruggensteun. Ook de huisbaas om een gesprek en uitleg vragen, kan nuttig zijn en helpen een juridisch geschil te voorkomen.

De berekening van de woonruimte en de verzekeringen

Het is ook belangrijk te weten dat de berekening van de woonruimte ook voor de verzekeringsmaatschappijen doorslaggevend is. Deze bepalen in het algemeen welke gebieden wanneer en hoe verzekerd kunnen worden of niet. Voor de opstal- en inboedelverzekering speelt het gebruik van de woonruimte een grote rol. Voor verzekeraars omvat woonruimte alles wat werkelijk bewoond wordt.

ConclusieHet berekenen van de
woonruimte kan dus van enorm belang zijn voor de koopprijs of de huurprijs. De gunstigere variant van de berekening biedt de woonruimteverordening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *